EQI Consulting AB

- stresskonsulterna

Stressad? Ja, du är inte ensam. Men det finns hjälp att få och strategier att lära sig. Att göra en Stressprofil och lära sig Mindfulness är några vägar.

För företaget kan det vara att ta ett helhetsgrepp på företagets värderingar, rollbeskrivningar, arbetsmiljö, chefs- och ledarskap.

EQI är ett konsultbolag som har lång erfarenhet av arbete med god arbetsmiljö, hälsa, samarbete och kommunikation.

I alla år har stress varit ett särskilt angeläget område för oss att arbeta med. Vi har således en gedigen och bred erfarenhet av att arbeta med stress på många olika sätt. Vi utbildar chefer, genomför Stressprofiler, coachar individer och håller föredrag och workshops. Vi har också sätt att mäta stress och hälsa. Snabbt och enkelt.

I alla våra uppdrag satsar vi på att nå fram till både hjärna och hjärta - i en bra balans. Det är därför vi heter EQI.

EQ, IQ och QI - som står för balans.

Vi på EQI är övertygade om att

  • det går att minska stress
  • alla har potential till bättre hälsa
  • förändring kräver engagemang och uthållighet
  • känsla av sammanhang (KASAM) är en nyckel
Att vara en hälsofrämjande organisation förutsätter tydliga krav, reflekterande arbetssätt, möjlighet till återhämtning och reflektion, stödjande miljö samt god kommunikation.

Kompetenta konsulter

Vi är alla erfarna och välutbildade konsulter med mänskliga värderingar kombinerat med fokus på kvalitet och resultat.

Vi tror på en pedagogik som är enkel, rolig och engagerande, där människor blir medskapare och respekterade.

Alla våra uppdrag är viktiga för oss. Vi levererar kvalitet och gör nytta. Och har nöjda kunder.


 

Aktuellt


Vår specialitet, Horse Assisted Education.

http://www.eqihae.se/ >>


Fem artiklar om EQI i pressen.

Frisk satsning på hälsan >>
Hästen gör dig till en
bättre ledare >>

Läs mer här >>