Exempel på tjänster

Våra uppdrag inom hälsa, mångfald samt utveckling av grupper och ledare spänner över ett stort område. Uppdragen varierar från kortare utbildningar och seminarier till mångåriga samarbeten i stora och genomgripande projekt.

Hälsoinspiratörsutbildning
Vi har utbildat hälsoinspiratörer i flera olika branscher.
Läs mer >>


Medarbetarutveckling
Läs mer >>


Föreläsningar och workshops
Läs mer >>


Teambuilding

Läs mer >>

Utvecklingssamtal

Läs mer >>

Assistentutbildning

Läs mer >>