Exempel på tjänster

Våra uppdrag inom hälsa, mångfald samt utveckling av grupper och ledare spänner över ett stort område. Uppdragen varierar från kortare utbildningar och seminarier till mångåriga samarbeten i stora och genomgripande projekt. Här kan du läsa mer om några av de uppdrag vi har arbetat med.

Vi har tillåtelse av våra referenskunder att presentera de uppdrag som redovisas på den här sidan.

 

Referenser


Egen utveckling för HR-ledningen på Swedbank

"Genom en pedagogisk ram och med mängder av lagom stora utmaningar fick hela vårt team en riktig utvecklingskick..."
LÄS MER

Mål- och utvecklingssamtal på Struktur

"... jag är övertygad om att det hjälper oss att styra mot vår vision att skapa Nordens effektivaste arbetsplatser..."
LÄS MER

Grupp- och verksamhetsutveckling i Danderyds kommun

"... enastående resultat i vår arbetsmiljöenkät..."
LÄS MER

Mångfald på Posten

Posten initierade under våren 2006 ett koncernövergripande mångfaldsarbete med utgångspunkten att mångfald är en affärsstrategisk satsning.
LÄS MER

Umeå kommun

2002 beslutade kommunfullmäktige i Umeå att man skulle ta ”Nya tag för Hälsan” för att sänka sjukfrånvaron och öka hälsan. Diverse insatser planerades, bl a en 12 dagar lång utbildning för samtliga chefer och skyddsombud (900 personer). Dessutom att nå ut med en omfattande hälsosatsning till alla kommunens medarbetare (ca 11.000 personer).
LÄS MER

Scandic

Vi har en långsiktigt relation med Scandic sedan början av 90-talet. Vi började med att utveckla Scandics miljöstrategi och implementerade denna i 11 länder med tillsammans ca 11.000 medarbetare. I slutet av 90-talet utvecklade vi Scandics etiska och sociala strategi och implementerade denna på alla hotell i Norden med 9.000 medarbetare. Sedan några år arbetar vi med Health@Scandic, en stor hälsoinsats i alla nordiska länder.
LÄS MER