Konsulter

Inom EQI verkar erfarna konsulter med mänskliga värderingar kombinerat med fokus på kvalitet och resultat.

Tillsammans har vi lång erfarenhet av konsulting och förändingsarbete. I mer än tjugo år har vi arbetat med stresshantering, hälsoutveckling, medarbetarutveckling, ledarskap, samt gruppers sätt att samverka och kommunicera. Vi tror på en pedagogik som är enkel, rolig och engagerande, där människor blir medskapare och respekterade.

Vi på EQI samverkar med andra aktörer och kan också vara underkonsulter när större bolag behöver ytterligare kompetens.

 

Läs mer om oss


Kicki Bildt

Kicki är konsult i EQI sedan 2004 och har innan dess mångårig erfarenhet av hälso- och personalarbete. Kicki har varit hälsoutvecklare, projektledare, teamledare och personalspecialist.
LÄS MER

Marie Boregrim

Marie är konsult i EQI och jobbar med Ledarskaps- och organisationsutveckling. Hon är professionell coach med en ICF certifierad utbildning. Marie har lång erfarenhet som konsult och som chef och ledare inom flera branscher.
LÄS MER

Cajsa Hjertstrand-Nyberg

Cajsa är konsult i EQI och stödjer företag som vill utveckla en hälsosam organisation där medarbetarna gör goda arbetsprestationer samt upplever arbetsglädje och välbefinnande.
LÄS MER

Lars Gunnar Svensson

Lars Gunnar är konsult i EQI och arbetar med framtidsstrategier, etik, värderingar, förändringsprocesser och affärsutveckling.
LÄS MER