VAD vi gör

EQI utvecklar medarbetare, ledare, grupper och organisationer genom ett aktivt förändringsarbete.
När vi arbetar med utveckling av grupper anpassar vi upplägg och innehåll efter var gruppen är och vilka behov som finns. Läs mer här >>

Medvetet ledarskap är ett individuellt program för chefer som vill utveckla sitt ledarskap med bibehållen balans i livet.

Som specialitet kan vi även erbjuda ett koncept där vi tydliggör hur vårt kroppsspråk, vår närvaro och avsikt påverkan kommunikation och samarbete med andra. Det passar utmärkt för både chefer och ledare. Läs mer här >>

Genom att använda Stressprofilbedömning kan vi hjälpa såväl individer som grupper att medvetandegöra och minska belastning av ohälsosam stress.

HealthSCORE är en fantastiskt bra metod att arbeta med hälsoutveckling för grupp och organisation. Den fungerar som en medarbetarundersökning och processen med resultatarbetet är utvecklande och stärkande på många sätt.

EQI har mångårig erfarenhet av att projektleda och hålla i förändringsprocesser för att t.ex. öka hälsa, tydliggöra värderingar, förbättra bemötande och tillvarata mångfald.

Vi har skrivit och tagit fram nytt material, såväl tryckt som till intranät på företag.

Nyskapande koncept såsom HälsoDialog och MångfaldsDialog är metoder för att nå många medarbetare och skapa engagerande arbetsplatsträffar.
Vi har utvecklat ett Health Index som mäter hälsa och skapat Health Action Tool, ett nätbaserat livsstilstest och förändringsverktyg.

Vi använder oss gärna av Diversity Icebreaker som snabbt ger en bild av teamet och belyser möjligheter att utveckla samarbete och kommunikation. The Human Element är också en metod att använda för att förbättra samarbete i gruppen.

Vi arbetar med DISC som ger indikationer på vår primära kommunikations- och beteendestil. Det hjälper till att öka egen självinsikt och bli effektivare i kommunikation med andra.

Vi håller i workshops, coachar, utbildar och föreläser. Hälsa, mångfald, och utveckling av grupper och ledare är i fokus. Samarbete och kommunikation är alltid viktiga delar.

Vi bidrar till medarbetare som trivs och organisationer som lyckas. Alla våra uppdrag är stora utmaningar för oss. Vi levererar kvalitet och gör nytta. Och har nöjda kunder.