EQI´s affärsidé

Kompetenta medarbetare ger friska företag

Medarbetarnas kompetens handlar om att kunna, vilja och orka.
Hälsa, engagemang och motivation är centrala faktorer för en god arbetsmiljö och ett gott resultat.

Medarbetarnas kompetens ökar genom öppenhet för olikheter, nyfikenhet för andra sätt att tänka och göra. Genom ett medvetet arbete med mångfald främjar vi friska företag.

Vårt arbete ska stärka uppdragsgivarens konkurrenskraft och skapa långsiktig framgång genom fokus på hälsa, mångfald samt utveckling av medarbetare och ledare.

En utgångspunkt är att människors välbefinnande och motivation skapar energi, engagemang, lust och vilja. Det medför en ökad effektivitet, föder en god arbetsmiljö och en positiv företagskultur.

Hur EQI arbetar

Vi skräddarsyr våra uppdrag efter uppdragsgivarens behov samt utifrån våra ledstjärnor:

  • Vi gör skillnad dvs. skapar värde och förbättringar hos uppdragsgivaren
  • Vi kundanpassar för att på bästa sätt nå de mål som överenskommits
  • Vi arbetar professionellt, vi är goda yrkesmänniskor med hög kvalitet
  • Vi skapar engagemang genom att involvera människor
  • Vi gör det roligt att jobba bl.a genom att arbeta med såväl IQ som EQ

Vår erfarenhet visar att en kombination av människors utveckling och systemtänkande ger ett bättre och mer varaktigt resultat. Vi strävar därför efter att i alla uppdrag göra både och. Både involvera medarbetare och utveckla system.

Det formella

EQI ägs av Kicki Bildt. Bankförbindelse är Handelsbanken, Humlegården, Stockholm. Redovisning och revision sköts av Adderation AB.
Organisationsnummer är 556627-1762. Räkenskapsår är kalenderår.